Начало
Фирмено представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европрограми Европрограми
  Европроект Цели
  Европроект Условия
  Европроект Услуги за бизнеса
  Европроект Услуги за Общините
  Европроект Нови услуги
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Европроект ОП-Околна среда
  Европроект ОП-Рибарство
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България
BUSINESS SUPPORT CENTER NEST AGENCY
BSC - NEST Agency
В името на доброто бъдещо сътрудничество и в желанието си да отговорим напълно на нуждите на и потребностите на нашите бъдещи клиенти, Агенция НЕСТ разработи специални формуляри за проверка на допустимостта на всеки потенциален кандидат по най-популярните схеми за безвъзмездно финансиране.
За да можете да проверите, дали отговаряте на условията на Eвропрограмата за която искате да кандидатствате просто попълнете приложения формуляр, който ние ще Ви изпратим след Вашето писмено запитване, за допустимост по схемата и след това ни го изпратете обратно сканиран на

След неговия основен преглед, ще се свържем с Вас да ви информираме дали бихте могли да кандидатствате за еврофинансиране веднага или какво трябва да направите за да станете допустими по съответната програма.