Начало
Представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Еврофондове - "ОП"
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
  Смесени предприятия Joint Venture
  Развитие на човешкия ресурс HR-Development
  Кариери Кариери
  Панаири и изложби Панаири и изложби
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
Във века на информатиката
КОНСУЛТ
Агенция НЕСТ е екип от съмишленици, състоящ се от юристи, икономисти, финансисти и инженери с богат опит в правната, финансово - икономическата и производствената сфера. Ние предлагаме оптимално ситуиране на Вашите бизнес интереси в глобалния икономически пазар със следните консултански дейности:
Агенция Нест е екип от съмишленици!
Изготвяне на предварително проучване
Изготвяне на консултански доклад
Извършване на устни консултации, консултации на ниво корпоративен клиент и фирма
Разработване на проекти на фирми
Доверително управление
Консултации относно данъчна среда и закони
Трудово правни консултации
Консултации по недвижими имоти за бизнес цели и лични нужди
Българско търговско право
Маркетинг
Анализи и прогнози
Изпълнение на комплексни бизнес проекти
Уеб-дизайн и реклама
Подбор и селекция на ръководен и изпълнителски персонал
Как ще го постигнем:
Ще бъдем Вашия консултант по всички въпроси, свързани с правните, търговските, финансовите и производствени аспекти на проектите Ви.
Ще привличаме водещи специалисти от международни компании, с цел съвместно решаване на конкретни задачи.
Ще Ви предложим варианти за стабилизиране и оптимизиране на Вашето предприятие чрез оптимално преструктуриране на активите и пасивите.
Ще ви предложим нови партньори.
Агенция НЕСТ разбира, че клиента е винаги на върха на бизнеса. Днешната ера и особено във века на информатиката, информацията и избора на доставчици и оферти е по-голям откогато и да било. Успехът Ви с клиентите зависи от това колко добре познавате нуждите и потребностите им и как сте персонализирали и сраснали с техните нужди и потребности, а също така и пътищата по които Вие влизате в тяхния обхват и желания.
Дългосрочната визия на Агенция НЕСТ е да обедини, интегрира и управлява потока от идеи, информация и клиенти между фирмите. Ние предлагаме на нашите клиенти първокласни човешки ресурси, иноваторски решения, свързани с глобализиращият се свят и непрекъснатият натиск да бъдат намалявани разходите по човешка сила и оптимизиране на човешките ресурси.

Начин на провеждане на консултантско мероприятие
1. Запознаване
2. Анализ на моментното състояние
3. Консултация
4. Подпомагане
- Лично запознаване
- Дискусия относно нуждите на фирмата Ви
- Установяване на изходните точки и начин на процедиране
- Описване и анализ на моментното състояние
- Кратък анализ на фирмените данни
- Интервю на УС
- Разглеждане на фирмата
- Прeпоръка за начина на процедиране
- Оферта
- Aнализ на състоянието
- Проектиране и планиране на необходимите мероприятия
- Установявене на целите
- Конкретно провеждане на мероприятията
- Подпомагане в прилагането на предложените мероприятия
- Training on the job
- Прилагане на договорената работа
около 1 до 2 часа
около 3 - 6 часа
В зависимост от обема
. на работата
Без
платно
Фиксирана цена
Хонорар зависещ от успеха