Начало
Фирмено представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Еврофондове и "ОП"
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
Инвестиции и инвестиционни проекти
Агенцията предоставя консултански услуги на български и международни компании, свързани с установяването и разгръщането им в България и реализацията на инвестиции в множество сектори на българската икономика.

Агенция НЕСТ е готова да Ви окаже съдействие, ако Вие имате свободен инвестиционен ресурс и капитал, но нямате идея и проект за да осъществите нови бизнес начинания, съпътстващи производства, услуги и дейности.

Инвестицията в недвижим имот е най-широко разпространената, но закупуването на множество имоти, сама по себе си не е най-добрата форма на инвестиция. Но един атрактивен имот е основата за успешен и бъдещ бизнес, за което нашите експерт - консултанти ще изготвят за Вас инвестиционен проект, анализ на финансовата ефективност, сроковете на възвръщаемост, както и размерът на бъдещия доход и печалбата, след като е отчетен рискът от инвестицията и нейната сигурност.
Агенция НЕСТ може да Ви представи инвестиционни проекти от най-различни сфери на икономиката:
лека и тежка промишленост,
селското стопанство,
търговията, туризма и услугите.
Агенцията може да Ви съдейства със своите контакти да осъществите и инвестиция в страна от ЕС, като организирате изнесено производство на нейна територия, което ще Ви донесе допълнителни предимства.
Агенцията с базата си данни и своите специалисти, експерт - консултанти и международни сътрудници изготвя издържани, по стандартите на ЕС, консултански проекти, подпомагайки активно Вашите бизнес начинания и инвестиционни намерения .

На горе