Начало
Представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Еврофондове - "ОП"
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър Инфоцентър
  Бизнес за търгуване Бизнес за търгуване
  Търсене Търсене
  Предлагане Предлагане
  Сътрудничество Сътрудничество
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗБЪЛГАРИЯ
Инфоцентър
Ние предлагаме следните безплатни възможности за разпространение на оферти и запитвания от български фирми в информационния масив и сайт на Агенцията.
За включване в системата е необходимо да попълните бланката с данни за фирмата и описание на офертата или запитването.
Формуляр за безплатна оферта или  запитване от българска фирма ...изтеглете и попълнете формуляра след което го изпратете обратно

Агенцията предлага на Вашето внимание и оферти за търсене/предлагане на чуждестранни партньори към български фирми и потенциални партньори.

Цената за получаване на една оферта е 15 /петнадесет/ Евро, при изпращане на същата по електронната поща. По желание офертите могат да се разпечатат и изпратят на заявителя по факс или с писмо, като той заплаща за тази услуга допълнително 5 /пет/ Евро.

Заплащането на офертите може да се извърши с платежен документ по банковата сметка на Агенция НЕСТ ООД,

Райфайзенбанк(България ЕАД)
1000 София
ул. Съборна № 5
Тел. 02 980 99 84
Факс 02 980 30 42
Internet: www.rbb.bg

IBAN..BG86 RZBB 9155 1461 0228 06
BIC... RZBBBGSF

Офертите на Агенцията са винаги актуални и привлекателни за партньорите!

На горе