Начало
Представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Еврофондове - "ОП"
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
  Смесени предприятия Joint Venture
  Развитие на човешкия ресурс HR-Development
  Кариери Кариери
  Панаири и изложби Панаири и изложби
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
"Развитие на човешкия ресурс"
Този сектор е специализиран в развитието и прилагането на иновативни концепции за личностното и организационно развитие на персонала и фирмата Ви. Ние анализираме цялостната организация на работния процес във Вашата фирма и Ви предлагаме най-добрите решения според ситуацията и пазара.
Ние подпомагаме идентификацията и мотивацията на персонала Ви, като оптимизираме информационната и комуникационна култура в предприятието Ви. При мероприятия по реорганизация на производствения процес, правим нашите предложения от изработването на концепцията до цялостното им прилагане.

Основната задача на Агенцията е намирането на оптималното място на всеки сътрудник на фирмата Ви. Това означава за нас персонални консултации със съответния сътрудник.

В рамките на семинари разработвеме основните линии за развитие на предприятието. Посредствум диагноза и метод на обучение, както и прилагането на модерни системи на допитване, ние обхващаме, анализираме моментното състояние на фирмата и правим предложения за оптимизирането й.
Комуникации с човешкия ресурс

Агенцията би могла да подбере за фирмата Ви необходимия квалифициран и перспективен персонал, специалисти и ръководни кадри. Ние поемаме цялостната концепция и прилагнето на действията Ви относно развитието на персонала във Вашата фирма. Освен това разработваме дългосрочни прогнози за развитието на човешкия ресурс в предприятието Ви и по целеви групи. Особено важно е да бъде проведен маркетинг за развитието на персонала във Фирмата Ви с оглед на даденостите на съответния сегмент от пазара на работната сила. Вглеждането в моментното състояние на предлагането на работна сила е важен фактор, който Вашата фирма би трябвало да има в предвид.


 
Какво бихме направили още за Вашата фирма:
Вътрешна комуникация
Външна комуникация
Мотивация
Обратна връзка
Мотивиране на проектна група
Последващи мероприятия
Анализ
Процесно съпровождане
Оптимизиране
Агенцията, като консултант в развитието на кариерата Ви, е готова да Ви съпровожда моментно или дългосрочно по Вашия път на развитие. Нашите специалисти съвместно с Вас анализират потенциалите Ви възможностите и разработват стъпка по стъпка възможностите за понатъшната Ви квалификация, за да може Вашата стойност значително да се покачи на пазара на работната сила.
Ние Ви съветваме при избора на съответната подходяща позиция и Ви помагаме да направите най-добрия избор за бъдещето Ви професионално развитие. За нас са от особено значение и стоят в центъра на вниманието Вашите индивидуални професионални желания и представи.
Ние ще Ви покажем пътя и възможностите оптимално да се позиционирате на пазара на работната сила. Съвместно ще обсъдим и анализираме досегашната Ви кариера, ще изготвим професионални предложения и ще Ви покажем вашите силни и слаби места в професионалния Ви профил.
Ние ще разработим съвместно с Вас, личната Ви маркетингова стратегия и ще Ви посъветваме за Вашата бъдеща кариера.
Лично управление на кариерата Ви
Кандидастване и подготовка за интервю за кандидастване за работа,
Организация
Култура и управлено-поведенчески стил
Личностни качества
и още много други ситуационни решения за Вашата правилна трудова и професионална реализация.
 

На горе