Начало
Фирмено представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европрограми Европрограми
  Европроект Цели
  Европроект Условия
  Европроект Услуги за бизнеса
  Европроект Услуги за Общините
  Европроект Нови услуги
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Европроект ОП-Околна среда
  Европроект ОП-Рибарство
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България
Основни цели на Европейските програми са:
Да съдействат за растежа и подобряване конкурентно способността на малките и средни фирми посредством финансирането на:
подпомагане развитието и внедряването на чуждестранния опит,
подобряването на машинния парк и внедряването на опита на водещи компании от страните на Европейския съюз,
развитието и усъвършенстването на уменията на местните фирми да бъдат конкурентно-способни на компаниите и фирмите от Европейския съюз
маркетингово проучване,
търсене на бизнес партньори и инвеститори,
подбор, оценка и въвеждане в експлоатация на необходимото оборудване и технологии,
подобряване организационната и управленска структура,
изготвяне на бизнес планове,
развитие и усъвършенстване на финансово-счетоводните и контролни системи,
развитие и усъвършенстване на управленските информационни системи,
подготовка за издаване на свидетелства за системи за контрол на качеството (ЕN-ISO и др.)
да предоставят информация за отделните проекти, със субсидия до 1,000,000 ЕURO за проект.