Начало
Фирмено представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европрограми Европрограми
  Европроект Цели
  Европроект Условия
  Европроект Услуги за бизнеса
  Европроект Услуги за Общините
  Европроект Нови услуги
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Европроект ОП-Околна среда
  Европроект ОП-Рибарство
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България
BUSINESS SUPPORT CENTER NEST AGENCY
BSC - NEST Agency
УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА
Какво бихме могли да направим за Вас и Вашата фирма за да спечелите европейски проекти:
Да ви помогнем да идентифицирате най-подходящите инвестиционни проекти;
Да ви запознаем с изискванията за кандидатстване и управление на европроекти;
Да разработим проектни предложения и бизнес планове в съответствие с вашите нужди и идеи;
Да направим пълна проверка на съответствието на проектната документация с изискванията на управляващия орган;
Да ви предложим подходящи технически специалисти за изготвяне на инвестиционен и/или технологичен проект;
Да предложим подходящи доставчици за съответната програма за която Вашата фирма кандидатства;
Да ви информираме своевременно за промени в програмите и условията за кандидатстване - за да управлявате успешно проектите си;
Да изготвяме Вашите междинни и окончателни отчети;
Да осигурим спазването на проектните процедури;
Да осигурим, при необходимост, експертни юридически и счетоводни консултации;
Да ви подготвим сами да разработвате и управлявате успешно европроекти;
Да направим оценка на наличния ви капацитет и да преценим необходимостта от допълнителни знания и умения, които ще ви позволят да разработвате и управлявате успешно европроекти;
Да консултираме вашите служители при разработването на проектни предложения за европейско финансиране.