Начало
Фирмено представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европрограми Европрограми
  Европроект Цели
  Европроект Условия
  Европроект Услуги за бизнеса
  Европроект Услуги за Общините
  Европроект Нови услуги
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Европроект ОП-Околна среда
  Европроект ОП-Рибарство
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България
BUSINESS SUPPORT CENTER NEST AGENCY
BSC - NEST Agency
НОВИ УСЛУГИ
Агенция НЕСТ е разработила формуляри за проверка на допустимостта ви като потенциален кандидат по най-популярните схеми за безвъзмездно финансиране по оперативните програми(ОП). За да можете да проверите, дали отговаря фирмата Ви на условията на Еврофондовете запитайте и получете формуляр за допустимост по Евросхемите и ни го изпратете обратно на

Ние ще се свържем с вас за да ви информираме дали можете да кандидатствате за еврофинансиране веднага, или какво трябва да направите за да станете допустими по съответната европрограма.