Начало Начало
Фирмено представителство Представителство
Европроект Европроекти(ЕП) с НЕСТ
  Европроект ЕП с Associon NEST
  Европроект ЕП със Subventionsberater DE
  Европроект ЕП с CITEX
  Европроект ЕП със SHARE-K
Еврофондове и "ОП"
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт

Европейски съюз

Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и

с АГЕНЦИЯ НЕСТ ООД и АСАЦИАЦИЯ НЕСТ

 

От 2010 година стартира Европроекта „ЦИТЕКС” за изграждане на Бизнес Подпомагащ Център( BUSINESS SUPPORT CENTЕR ) на Малките и Средни Предприятия (МСП) в страните на Европейския съюз.

За повече информация виж:

http://www.citexproject.eu/index.php?mylang=bulgarian

Той има за задача да подпомогне MCП в създаването на нови контакти, връзки, пазари и продукти, а също така осъзнаването им за ролята която могат да играят в развитието на Икономиката в страните на Общността както и за тяхното икономическо развитие. Друга основна задача на БЦП за МСП е подпомагането с всички възможни средства бизнеса в страната, особено на малките и средни предприятия и стимулиране на тяхното развитие, координиране, обхващане и допълване дейността на всички организации и структури, подпомагащи малките и средни предприятия и установяване на контакти на местно и ниво Европейски Съюз за:
връзки ориентирани към нормално взаимодействие между организациите и структурите, подпомагащи малките и средни предприятия на местно ниво и подобни такива от други региони на страната и чужбина.
поддържане на връзките между малките и средни предприятия и по-горе посочените структури и организации, за дефиниране на проблемите, информационно подпомагане и ориентация към конкретна структура или разрешаване на проблемите им.
поддържане на връзки между самите фирми за съвместно взаимодействие при разрешаването на възникнали проблеми.
Водещ координатор на Европроекта е Испанският Институт за международна търговия ( ICEX - Madrid ). В този Европроект участват фирми и неправителствени организации от шест държави: Испания, България, Великобритания, Гърция, Полша, Словения и Швеция.
Водещ координатор на Европроекта е Испанският Институт за международна търговия ( ICEX - Madrid ). В този Европроект участват фирми и неправителствени организации от шест държави: Испания, България, Великобритания, Гърция, Полша, Словения и Швеция.
Нашата страна е представена от Асоциация НЕСТ, която прие задачата и задължението да изгради и популяризира този BUSINESS SUPPORT CENTRES Бизнес Подпомагащ Център за България.

Всяка българска фирма може да се включи в проекта и да очаква подпомагане от проекта и Бизнес Подпомагащия Център ( BUSINESS SUPPORT CENTRES ) на Малките и Средни Предприятия (МСП) в България като попълни и изпрати обратно следния формуляр.

 

Моля натиснете ТУК за да си свалите формуляра или тук