Начало
Представителство Представителство на: 
  AMI DODUCO GmbH DODUCO
  KRUEGER UND SALECKER MASCHINENBAU GmbH Krueger & Salecker
  INTERKONT GmbH INTERKONT Berger GmbH
  ING. KULMS GmbH, INSECT-O-CUTOR Kulms "Insect-O-Cutor"
  IRUS SYSTEM G Irus System
  HUECO ELECTRONIC GmbH Hueco Electronic GmbH
  IVA INDUSTRIEBERATUNG GmbH IVA-Industrieberatung
  PVL AUTOKABEL GmbH PVL - Autokabel GmbH
  CODERE SA Codere SA
Европроект Европроекти с НЕСТ
Еврофондове - "ОП"
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
 
ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗБЪЛГАРИЯ
 
Codere SA,
Висококачествена термообработка, базирана на ясна техно-логична концепция за осигуряване на продуктивност, повта-ряемост във времето и високи задължителни стандарти.
Пещи за термообработка от проходен или на сериино производство(бач-пещи) под контролирана атмосфера.
Влезте в 21 век, чрез модерната технология и посрещнете конкурентноспособното производство.
Инженери във всички промишлени сфери осигуряват техническата компетентност с обхващането на всички очаквания на нашите клиентите.
Hi-tech - термообработващи инсталации, базирани на количествения и качествен анализ осигуряват успешен и сигурен процес за клиентите ни.
Осигуряване на ефективен и модерен сервиз за изключителни достижения чрез непрекъснат инженеринг.

Производственият център в Porrentruy