Начало
Представителство Представителство
  Търговско посредничество Търг. посредничество
  Представителство на следните фирми Представителство на:
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър Инфоцентър
Инвестиции Инвестиции
Европроект Европроекти
Business Support Center BSC за МСП
Еврофондове - "ОП"
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Фирмен сервиз Фирмен сервиз
Офис  дизайн Офис дизайн
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ
Aгенция НЕСТ като търговски представител успешно може да извършва за Вас търговско посредничество при реализацията на Вашите стоки и услуги.
Агенцията има установени делови, търговски контакти с фирми от Европейския съюз, с които и по Ваше желание може да Ви осъществи контакт или да Ви договори внос на машини, съоръжения, резервни части, суровини и материали за производство Ви, а също така да Ви съдействува за доставките на пълната гама на продуктите им с преференциални цени и условия на доставка.
- Предлага намиране на пазар и реализация на Вашия продукт
- Предлага намиране на партньори за смесени предприятия(Jont Venture)
- Предлага осъществяване на трансфер на технологии, ноу-хау и лицензи за производство
- Предлага доверително управление
- Предлага почасов менаджмент
- Предлага проекти като доставчици, под доставчици и дистрибутори
- Извършва продажби на интелектуална собственост и произведения на изкуството
- Организира аукциони и търгове.

На горе