Начало
Представителство Представителство
  Търговско посредничество Търг. посредничество
  Представителство на: Представителство на:
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър Инфоцентър
Инвестиции Инвестиции
Фирмен сервиз Фирмен сервиз
Офис  дизайн Офис дизайн
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
Фирмата е член на
Българска Търговско-Промишлена Палата

Българска
Търговско-Промишлена
Палата

ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ
Агенция НЕСТ е оперативният изпълнител на целите и задачите.на

Асоциация НЕСТ

Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия.
По своята същност тя е търговско представителство и представлява на международния пазар фирмите, които членуват в Асоциацията.
Ние решаваме проблемите!
Агенцията поема представителство на български фирми за тяхното представяне и въвеждане на продукцията им на международния пазар, като им съдейства от първата до последната стъпка по сигурния път на успеха. Агенцията предоставя на своите клиенти юридически, технически сътрудници и експерт-консултанти за техните проекти, като подпомага двете страни и българските си клиенти и международните компании да завършат успешно своите проекти и договори. Eкипът ни активно работи, Вашите идеи да бъдат осъществени в условията на присъединяваща се, като равноправен член на Европейския съюз, България и Вие и Вашето предприятие да устои на конкурентния натиск на пазарните сили, включвайки се в създаването на новия Европейски вътрешен пазар, характерен с динамична икономическа зона, основана на следните свободи:
-
свободно движение на стоки,
-
свободно предоставяне на услуги,
-
свободно движение на капитали,
-
свободно движение на хора.
Българска Търговско-Промишлена Палата

Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия.
Асоциация НЕСТ
Агенцията, съвместно с Асоциацията организира тематични бизнес срещи, на които можете да срещнете Вашия нов партньор, търговски представител, дистрибутор, клиент от страната и чужбина. Програмата на срещите включват презентация на фир-мите, работни семинари, контакти и размяна на опит. Вие и Вашето предприятие може да се възползвате и от "Европейски програми за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България" , с което то да станете още по конку-рентноспособно и да бъде отговарящо на изискванията на ЕС.
На горе