HOME Начало
Лампи и консумативи
Dismate Продукт DISmate
Информация
Референции
Доставка
Контакт
 
Интересна информация относно летящите насекоми, защитата от насекоми и електрическите уреди за унищожаване не летящи инсекти
По принцип се знае, че насекомите се привличат от светлинни източници. Знае се, че активните през нощта насекоми налитат на всякакъв вид светлинен източник, открит огън (све-щи, газови лампи и кан-дилници) а също така електрическа светлина която може да се поеме от окото на насекомото. Дневно активните насеко-ми имат силно привличане от светлинни източници, когато тези са в дълго-вълновия, UV-A-светлинен спектър от 365 nm (нано-метър).

Докато за нощно активни-те насекоми всяка видима светлина означава свобод-но пространство за полет, то за тези насекоми които са активни през деня трябва да се даде специ-фичен сигнал за свободно за полет пространство. То-зи сигнал е именно тази дълговълнова UV светлина, която може да дойде ди-ректно от слънцето или от глобалното излъчване на безоблачното небе. Много от насекомите са развили специфични рецептори: Този UV-чувствителен ре-цептор се намира във фа-цетното око и при дължина на вълната от 365 nm показва един абсорбцио-нен максимум.

Тези познания на ентомо-лозите (учените за насеко-мите) са били използвани за основа на направата на електрическите уреди за унищожаване на летящите насекоми. Тези уреди ра-ботят на принципа на лу-минесцентна UV-лампа (тръба) за излъчване на вълни от UV-A-лъчевия обхват и то от 365 nm. По този начин се постига предизвикан полет на намиращите се в полет на-секоми към източника на светлина.

Поради това, че луминес-центната тръба за излъчване на UV-A-светли-на работи с ток с честота от 50 - 60 Hz - като предиз-виква ефекта на „морския фар“. Фасцетните очи на насекомите притежават много по-голяма опрес-нителна честота в срав-нение с човешките очи. Ако за нас светлината от такава лампа представля-ва непрекъсната светлина, то за насекомото тя непрекъстнато загасва и светва.

Всеки уред унищожител на насекоми въздейства на вредните насекоми със своята комбинация от при-мамване със „светлина“ и вкарване в пространството на високоволтовата елек-трическа решетка, респек-тивно върху специалното залепващо фолио.

Със своята нова високо волтова технология предлаганите уреди на Insect-O-Cutor предлагат спрямо традиционните уре-ди за унищожаване на на-секоми особено в пред-приятията на хранителната промишленост следните по-големи предимства:
При тези уреди не е необходимо успокояването на високо волтовата решетка. Поради този факт е преодоляно нежеланото пръскане на инсектите; като се извършва едно оптимално унищожаване на насекомите.
Инсектите се привличат, благодарение на симбиоз-ната високопродуктивна лампа (с видима зелена светлина + UV-A светлина, която е с 30 % по-голяма притегателна сила за насекомите) и те биват улавяни и задържани с волтовата дъга. Инсектите падат цели в тавичката за унищожени насекоми.

Уредите са се доказали отлично и при унищожава-нето на оси. Оса излитаща от гнездото и виждайки излъчването на UV-A-лам-па, я приема за много светла дневна светлина и се насочва към нея, където бива уловена. Обратното една оса търсеща храна или дърво, която прелита до тъмно дърво е сляпа.

Знаете ли, че:
мухите принадлежат към най-опасните преносители на бактерии. Една един-ствена муха със своето тегло от само няколко милиграма може да прене-се до 5 милиона бактерии, които разпространяват най-опасните болести!
И не на последно място можете да си представите, че тези мухи бивайки на различни места са кацали на различни нечистотии, а сега кацнат на храната Ви приготвена с такава любов и пренасят болести. Ето защо прилагането на електрически уреди за унищожаване на насекоми-те е препоръчително и наложително.

Със сигурност множеството проспекти и филми не могат да заменят един персонален разговор и съвет, който ние Ви предлагаме. Много и различни са нещата, които трябва да се имат в предвид при борбата с инсектите както и за правилния избор на уред:

- Къде ще се прилага този уред?
- Къде трябва да се привлекат насекомите?
- Кой източник на светлина трябва да се използва, респективно кои светлинни източници могат да ни навредят?
- Могат ли по принцип тези електрически уредите да ни навредят?
- Каква въздушна циркулация и какъв въздушен поток може да наруши полета на насекомите?
Ние сме на Ваше разположение!
Egon Kulms GmbH - ФРГ
Агенция НЕСТ ООД, София, България
Продукти

ФОКУС F 1 

Серията Фокус

Insect-O-Cuter

е предназначена за окачване на тавана, на стената или като самостоятелно стоящ уред за малки фирми за приготвяне на храни, като магазинчета, кафенета и малки кухни.

Фокус Ф 1 (Focus Modell F1) - ПРОМОЦИЯ -
Електрически уред за унищожаване на летящи насекоми.
Обхват на действие: 20 - 30 кв. м., 
Луминесцентна лампа: 1 x 11 Watt,
Консумирана мощност: 22 Watt 
Размери: 300 x 120 x 310 мм,
Тегло: 4,1 кг.
11 Watt - високоефективна луминесцентна Synergetic® лампа със зелена светлина. Почистване без използване на инструменти. Автоматично изключване на захранването при профилактика. По-избор с възможност за инсталиране на UV-лампи "с луминесцентни не разпръскващи се при чупене стъкло тръби".
Кутия: поцинкована ламарина с полиестерно бяло покритие за стабилност и дълъг живот.
5 години гаранция (без луминисцентните лампи)
Уред
Код

Цена*:

Focus F1*, луминесцентна Synergetic® лампа със зелена светлина, F1
EUR 148,75
Focus F1*, луминесцентна Synergetic® лампа със зелена светлина,"с не разпръскващи се при чупене стъкло тръби". F1
EUR 154,70

Фокус F2
Фокус Ф 2 (Focus Modell F2) - ПРОМОЦИЯ -
Електрически уред за унищожаване на летящи насекоми.
Обхват на действие: 90 кв. м.,
Луминисцентна лампа : 2 x 11 Watt,
Консумирана мощност: 42 Watt,
Размери: 390 x 120 x 310 мм,
Тегло: 5,1 кг.
5 години гаранция (без луминесцентните лампи)
Уред
Код

Цена*:

Focus F2*, луминесцентна Synergetic® лампа със зелена светлина, F2
EUR 165,41
Focus F2*, луминесцентна Synergetic® лампа със зелена светлина,"с не разпръскващи се при чупене стъкло тръби". F2
EUR 177,31

Важно: Всички луминесцентни лампи губят своята способност да излъчват невидимите за човешкото око UV-вълни. Въпреки, че те все пак светят, те загубват ефекта да привличат насекомите и този процес е особено осезаем след 12-тия месец, така че луминесцентните лампи трябва да се сменят един път годишно за постигане на максимален ефект. Използвайте за своята и на околните сигурност само коректни и сигурни лампи, които излъчват UV - светлина.- Използвайте само истинските зелено светещи

- Insect-O-Cutor - лампи.


SE 30
SE 30N
Електрически уред за унищожаване на летящи насекоми, обединяващ ефективният унищожител с фолио с характерно добрия му вид. Предният му панел се сваля лесно за по-добра поддръжка. Може да функционира както хоризонтално, така и вертикално, а също така е възможно закрепването му на стена или като самостоятелно стоящ уред.

Обхват на действие: 80 кв. м.,

Луминесцентна лампа : 2 x 15 Watt,
Консумирана мощност: 38 Watt
Размери: 520 x 120 x 345 мм,
Тегло: 6,5 кг.
5 години гаранция (без луминисцентните лампи) 
Цена*: EUR 189,21

Hygenie
Електрически уред за унищожаване на летящи насекоми, обединяващ ефективният унищожител с фолио с характерно добрия му вид.

Обхват на действие: 25 кв. м.,

Луминесцентна лампа : 1 x 11 Watt,
Консумирана мощност: 18 Watt
Размери: 300 x 100 x 150 мм,
Тегло: 1,5 кг.
5 години гаранция (без луминисцентните лампи) 
Уред
Код

Цена*:

Hygenie*, луминесцентна Synergetic® лампа със зелена светлина, Hygenie
EUR 94,60
Hygenie*, луминесцентна Synergetic® лампа със зелена светлина,"с не разпръскващи се при чупене стъкло тръби". Hygenie
EUR 100,55
 

Uplighter
Uplighter
Декоративен уред с фолио за унищожаване на летящи насекоми, приложим за надеждно и незабелязано унищожаване на насекоми. Идеално приложим уред за ресторанти, заведения за обществено хранене, разбира се и за домашна употреба или на домашната верандата.

Съвместната работа на 15 Ватовата високо ефективна симбиозна луминесцентна тръба със зелена светлина и отдолу намиращото се фолио за 100 % незабележим улов на насекомите. Фолиото остава чисто и бързо и без проблематично може да се сменя. За техническото обслужване на уреда не са необходими инструменти, а с едно отваряне на предния капак уреда се почиства без проблематично. Корпус: поцинкована стомана, бяло полиестерно покритие за стабилност и устойчивост.

Обхват на действие: 25 кв. м.,

Луминесцентна лампа : 1 x 15 Watt,

Консумирана мощност: 18 Watt

Размери: 214 x 530 x 153 мм, Тегло: 2,9 кг.

3 години гаранция (без луминисцентните лампи)

Цена*: EUR 189,21

C 22
SE 22
Електрически уред за унищожаване на летящи насекоми.

Обхват на действие: 50/100 кв. м.,

Луминесцентна лампа : 1 x 22 Watt,

Консумирана мощност: 38 Watt

Размери: 425 x 355 x 130 мм,

Тегло: 7,3 кг.
Гамата SE - на серията - Insect-O-Cutor е специално разработена за промишлени приложения за хранителната промишленост като кухни, ресторантчета, супермаркети, кафенета и др..

Уредите притежават по-голяма ефикасност (до 30% по-добро привличане на насекомите) чрез светещата в ЗЕЛЕНО луминесцентна тръба. Обслужването се извършва без инструменти и уреда притежава автоматично изключване при отваряне на капака. Уредът може да бъде закрепян на стена или да бъде използван като самостоятелно стоящ уред. Уредът може да бъде доставен с луминесцентни не разпръскващи се при чупене стъкло, тръби както и шасито да бъде от поцинкована стомана с бяло полиестерно покритие.

Уред
Код

Цена*:

SE 22 бял, SE 22
EUR 364,45
SE 22 неръждаема стомана SE 22VA
EUR 455,72

C 44
SE 44
Електрически уред за унищожаване на летящи насекоми.

Обхват на действие: 100/200 кв. м.,

Луминесцентна лампа : 2 x 22 Watt,

Консумирана мощност: 57 Watt

Размери: 425 x 570 x 130 мм,

Тегло: 10,3 кг.
Уред
Код

Цена*:

SE 44 бял, SE 44
EUR 495,87
SE 44 неръждаема стомана SE 44VA
EUR 587,75

IND 35
IND 35
Електрически уред за унищожаване на летящи насекоми, със серийно вградени луминесцентни не разпръскващи се при чупене стъкло тръби(лампи), предназначен за фабрики и складови помещения. Лесен монтаж като стоящ или закачен на стената уред, с висока ефективност породена от специалното фолио за улавяне на насекомите.

Обхват на действие: 120 кв. м.,

Луминесцентна лампа : 2 x 15 Watt,

Консумирана мощност: 38 Watt

Размери: 510 x 150 x 235 мм,

Тегло: 6,5 кг.

Означението IND - на тази серия от семейството уреди Insect-O-Cuter е във връзка с приложението им в големите производствени предприятия и помещения на хранително- вкусовата промишленост, пивоварни, месо преработвателни предприятия, рибопреработвателни предприятия, консервната промишленост за които има повишени изисквания.

Уредите притежават луминесцентни не разпръскващи се при чупене стъкло тръби(лампи) и по-голяма ефикастност (до 30% по-добро приличане на насекомите) чрез светещата в ЗЕЛЕНО лиминесцентна тръба.

Цена*: EUR 213,01

IND 65
IND 65
Електрически алтернативен уред със специално фолио за унищожаване на летящи насекоми в изпълнение IP 6.5 (защита от прах и пръски вода). Доставя се в изпълнения от поцинкована стомана, с полиестерно бяло покритие или изпълнение от неръждаема стомана

Обхват на действие: 350 кв. м.,

Луминесцентна лампа : 2 x 20 Watt,

Консумирана мощност: 104 Watt

Размери: 690 x 205 x 400 мм,

Тегло: 12,0 кг.
Уред
Код

Цена*:

IND 65 бял, IND 65
EUR 705,79
IND 65 неръждаема стомана IND 65VA
EUR 827,05

IND 40/ IND 41
IND 41

Електрически уред за унищожаване на летящи насекоми.

Означението IND - на тази серия от семейството уреди Insect-O-Cuter е във връзка с приложението им в големите производствени предприятия и помещения на хранително- вкусовата промишленост, пивоварни, месо-преработвателни предприятия, рибопреработвателни предприятия, консервната промишленост за които има повишени изисквания. Допълнително тази серия от уреди може да бъде доставена достатъчно голяма вана за улавяне на унищожените насекоми.

Обхват на действие: 200 кв. м.,

Луминесцентна лампа : 2 x 20 Watt,

Консумирана мощност: 62 Watt

Размери: 400 x 660 x 190 мм,

Тегло: 10,5 кг.
Уред
Код

Цена*:

IND 41 бял, IND 41
EUR 705,79
IND 41 неръждаема стомана IND 41 VA
EUR 946,12

IND 60
IND 61
Електрически уред за унищожаване на летящи насекоми.

Обхват на действие: 350 кв. м.,

Луминесцентна лампа : 3 x 20 Watt,

Консумирана мощност: 95 Watt

Размери: 620 x 620 x 190 мм,

Размери: 660 x 660 x 420 мм, с голяма вана
Тегло: 12,3 кг. / 15,5 кг.
Уред
Код

Цена*:

IND 61 неръждаема стомана IND 61VA
EUR 1213,82

P 25
P 25
Електрически уред за унищожаване на летящи насекоми посредством високоволтова решетка.

Обхват на действие: 240 кв. м.,

Луминесцентна лампа : 4 x 11 Watt,

Консумирана мощност: 78 Watt

Размери: 425 x 570 x 130 мм,

Тегло: 10,3 кг.
Уред
Код

Цена*:

P 25 бял, P 25
EUR 705,79
P 25 неръждаема стомана P 25VA
EUR 827,05

Модел Р22
P 22
Електрически уред за унищожаване на летящи насекоми посредством високоволтова решетка.

Обхват на действие: 120 кв. м.,

Луминесцентна лампа : 2 x 11 Watt,

Консумирана мощност: 42 Watt

Размери: 425 x 355 x 130 мм,

Тегло: 10,3 кг.
Означената с P - серия от семейството електрически уреди Insect-O-Cuter е за професионално приложение в предприятията за преработка на мляко(мандри), фирмени столове, кухни, ресторанти и т.н.

Уредите притежават по-голяма ефикасност (до 30% по-добро привличане на насекомите) чрез светещата в ЗЕЛЕНО луминесцентна тръба. Изработка от поцинкована стомана с бяло полиестерно покритие както и от неръждаема стомана. По желание могат да бъдат доставени с луминесцентни не разпръскващи се при чупене стъкло тръби(лампи), както и с. дълбока тава за по-добра ефективност.

Уред
Код

Цена*:

P 22 бял, P 22
EUR 297,50
P 22 неръждаема стомана P 22 VA
EUR 355,81

* Цените са нето, без ДДС и доставка от Германия