HOME Начало
Продукти - уреди
Dismate Продукт DISmate
Лампи
Референции
Доставка
Контакт
 
ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЛЕТЯЩИТЕ НАСЕКОМИ, БОРБАТА С ЛЕТЯЩИТЕ НАСЕКОМИ И УРЕДИТЕ ЗА БОРБА С ТЯХ
По принцип се знае, че насекомите се привличат от светлинни източници. Знае се, че активните през нощта насекоми налитат на всякакъв вид светлинен източник, открит огън (свещи, газови лампи и кандилници) а също така електрическа светлина която може да се поеме от окото на насекомото. Дневно активните насекоми имат силно привличане от светлинни източници, когато тези са в дълговълновия, UV-A-светлинен спектър от 365 nm (нанометър).
Докато за активните през нощта насекоми всяка видима светлина означава свободно пространство за полет, то за тези насекоми които са активни през деня трябва да се даде специ-фичен сигнал за свободно за полет пространство. Този сигнал е именно тази дълговълнова UV светлина, която може да дойде директно от слънцето или от глобалното излъчване на безоблачното небе. Много от насекомите са развили специфични рецептори: Този UV-чувствителен рецептор се намира във фасцетното око и при дължина на вълната от 365 nm показва един абсорбционен максимум.
 
Тези познания на ентомолозите (учените за насекоми) са били използвани за основа на направата на електрическите уреди за унищожаване на летящите насекоми. Тези уреди работят на принципа на луминесцентна UV-лампа (тръба) за излъчване на вълни от UV-A-лъчевия обхват и то от 365 nm. По този начин се постига предизвикан полет на намиращите се в полет насекоми в посака към източника на светлина.
 
Поради това, че луминесцентната тръба за излъчване на UV-A-светлина работи с ток с честота от 50 - 60 Hz- като предизвиква ефекта на „морския фар“. Фасцетните очи на насекомите притежават много по-голяма опреснителна честота в сравнение с човешките очи. Ако за нас светлината от такава лампа представлява непрекъсната светлина, то за насекомото тя непрекъснато загасва и светва.
 
Всеки уред унищожител на насекоми въздейства на вредните насекомите със своята комбинация от примамване със „светлина“ и вкарване в пространството на високоволтовата електрическа решетка, респективно върху специалното залепващо фолио.
 
Със своята нова високо волтова технология предлаганите уреди на Insect-O-Cutor предлагат спрямо традиционните уреди за унищожаване на насекоми особено в предприятията на хранително-вкусовата промишленост следните по-големи предимства:
При тези уреди не е необходимо успокояването на високо волтовата решетка. Поради този факт е преодоляно нежеланото пръскане на инсектите; като се извършва се едно
оптимално унищожаване на насекомите.
Инсектите се привличат, благодарение на симбиозната високопродуктивна лампа (с видима зелена светлина + UV-A светлина, която е с 30 % по-голяма привлекателна сила за насекомите) и те биват улавяни и задържани с един вид волтова дъга. Инсектите падат цели в тавичката за унищожени насекоми.
 
Уредите са се доказали отлично и при унищожаването на оси. Оса излитаща от гнездото и виждайки излъчването на ултравиолетовата( UV-A) лампа, я приема за много светла дневна светлина и се насочва към нея, където бива уловена. Обратното, оса търсеща храна или дърво-хралупа, която прелита до тъмно дърво е сляпа.
Знаете ли, че:
мухите принадлежат към най-опасните преносители на бактерии. Една единствена муха със своето тегло от само няколко милиграма може да пренесе до 5 милиона бактерии, които разпространяват най-опасните болести!
И не на последно място можете да си представите, че тези мухи пребивайки на различни места са кацали на различни нечистотии, а сега кацнат на храната Ви, приготвена с такава любов и пренасят болести към Вашето семейство. Ето защо прилагането на електрически уреди за унищожаване на насекоми е препоръчително и наложително.
 
Със сигурност множеството проспекти и филми не могат да заменят един персонален разговор и съвет, който ние Ви предлагаме. Много и различни са нещата, които трябва да се имат в предвид при борбата с насекомите както и за правилния избор на уред:
 
- Къде ще се прилага този уред?
 
- Къде трябва да се привлекат насекомите?
 
- Кой източник на светлина трябва да се използва, респективно кои светлинни източници могат да ни навредят?
 
- Могат ли по принцип тези електрически уредите да ни навредят?
 
- Каква въздушна циркулация и какъв въздушен поток може да наруши полета на насекомите?
 
Ние сме на Ваше разположение!
 
Egon Kulms GmbH - ФРГ, Агенция НЕСТ ООД, София, България